• Võ Khắc Vinh
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • P. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh